Subscribe:

Ads 468x60px

23 December 2011

मुका जीव ... ४ लोकां सारखा माझ्याशी बोलू नाही शकत ...

मुका जीव ... ४ लोकां सारखा माझ्याशी बोलू नाही शकत ...
पण माझ्या भावना हाच बरोबर जाणतो ... आणि माझ्याशी सवांद हाच पाहिजे तसा साधतो ....
पुरात घर वाहून गेले ... स्वप्न वाहून गेले पण नाकातोंडात पाणी जरी गेले तरी हां जिवाचा सखा असा नाही जावू द्यायचा हाच ध्यास ....
हेच असते आयुष्य ... सारे द्रव्य जमवण्यात जाते आणि शेवट भावना आणि नाती जपण्यातच पणाला लागते ...
 

No comments:

Post a Comment